Onderwijsaanbod

Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een zeer breed aanbod, waarbij het leren in het teken staat van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. We werken en leren samen. De leerling reflecteert op zijn eigen leerproces en werkt actief mee aan het ontdekken en ontwikkelen van zijn mogelijkheden. De medewerkers dragen zorg voor een stimulerende en innovatieve leeromgeving. Maatwerk, reflectie, passende begeleiding en ruimte voor creativiteit spelen hierbij een centrale rol.