Naar de brugklas

Je wordt op basis van het advies van de basisschool geplaatst in de brugklas waarvan wij denken dat die het beste bij je past. Aan het einde van de brugklas bepalen cijfers, maar ook je inzet, aanleg en interesse naar welke afdeling je gaat. Vanuit iedere brugklas kun je doorstromen naar havo, atheneum, gymnasium of gymnasium-plus.

Soorten brugklassen

Er zijn drie soorten brugklassen:

  • Havo/vwo brugklas: voor leerlingen met een havo en havo/vwo-advies
  • Vwo brugklas: voor leerlingen met een vwo-advies
  • Vwo-plusklas: voor leerlingen met een vwo-advies die meer aankunnen. Vaak hebben deze leerlingen ook op de basisschool al extra uitdaging gekregen. In deze klas wordt de lesstof ingekort, waardoor ruimte ontstaat voor de extra vakken. Meer informatie over deze klas

De eerste kennismaking

Als je je op onze school hebt ingeschreven, kom je al in juni een middag langs. Je leert die dag je klasgenoten en je mentor kennen. Aan het einde van de zomervakantie krijg je je boeken thuisgestuurd. Dat scheelt een hoop gesjouw! Na de zomervakantie starten we met een kennismakingsweek. Ook krijg je die week je Chromebook en leggen we uit hoe je deze kunt gebruiken.
Je ouders worden al snel uitgenodigd voor een kennismakingsavond.

De Zachte Landing

In de eerste periode van de brugklas krijg je de tijd om in alle rust en zonder prestatiedruk te wennen aan onze school en het middelbaar onderwijs. In de lessen is extra aandacht voor groepsvorming, plannen en leren leren. Voor de meeste vakken krijg je een keer oefentoets zodat je ontdekt wat van je verwacht wordt en hoe de vragen worden gesteld. De cijfers die je haalt, tellen nog niet of nauwelijks mee.
Klik hier voor meer informatie (Link naar 5.4)

Maatwerkuren

Op het Stanislascollege Westplantsoen vinden we het belangrijk dat je regie leert nemen over jouw leerproces. In de brugklas wen je hier aan. Dat doe je door één keer per week maatwerk te kiezen. Je bepaalt zelf of je kiest voor een vak versterken of een masterclass. Uiteraard word je begeleid bij het maken van keuzes. Deze begeleiding vindt plaats in de mentorlessen.
Na de brugklas heb je maximaal drie uur maatwerk per week. Specifieke vakken/modules/masterclasses van de afdelingen worden gedeeltelijk tijdens maatwerkuren gegeven.

Een planner voor elk vak

Een lesuur duurt 60 minuten. Dat is langer dan op de meeste andere scholen. Je hebt zo minder verschillende lessen en meer rust in je schooldag. Bovendien heeft je docent zo meer tijd om jou en je klasgenoten persoonlijk te ondersteunen. Voor elk vak heb je een planner. Hierin staat wat in de les wordt behandeld en wat je huiswerk is. Dat is fijn, want zo weet je altijd waar je aan toe bent. In de les is meestal ook tijd om verder te werken. Dan heb je thuis minder te doen.

Chromebooks, boeken & schriften

Aan het begin van de brugklas krijg je een Chromebook. Dit hoef je niet zelf te betalen. Je gebruikt het Chromebook in de lessen en thuis. Daarnaast werk je ook nog met boeken en schriften.