Meepraten

Medezeggenschapsraad

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat naast medewerkers ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft een medezeggenschapsraad waar medewerkers, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken.
>> Klik voor meer informatie

Leerlingenraad

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de leerlingen en heeft regelmatig contact met de schoolleiding en wordt vertegenwoordigd in de medezeggenschapsraad.
>> Klik voor meer informatie

Ouderraad

De Ouderraad fungeert als klankbordgroep voor de schoolleiding als het gaat om onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs, beleidsmatige zaken en buitenschoolse activiteiten.
>> Klik voor meer informatie