Toetsen, examens en overgang

Een schooljaar bestaat uit meerdere periodes. Gedurende een periode krijg je voor (vrijwel) elk vak een tussentijdse toets of opdracht. Een periode sluit je af met een toetsweek. Je krijgt dan een toets voor (vrijwel) elk vak.
 Het doorlopend gemiddelde is het gemiddelde van al je cijfers. Dit cijfer komt uiteindelijk op je eindrapport.  

Roosters van toetsweken en examens 

Rooster SE2 6 t/m 13 oktober 
Rooster toetsweek 1 onderbouw  6 t/m 13 oktober 
Rooster toetsweek 1 bovenbouw  6 t/m 13 oktober

Examenreglement 2023-2024


PTA's

atheneum 4
atheneum 5
atheneum 6
havo 4
havo 5
gymnasium 4
gymnasium 5
gymnasium 6

Revisie aanvragen

Na de laatste toetsweek wordt bij de leerlingbespreking een beslissing genomen over het volgende leerjaar. Hierbij worden de richtlijnen ter bevordering gevolgd. Er kan alleen tegen deze beslissing worden ingegaan als er informatie is over de leerling die niet is meegenomen bij de bespreking en van dusdanig gewicht is dat het de beslissing zou hebben kunnen beïnvloeden.
Als u denkt dat dat bij uw kind het geval is, kunt u via onderstaande link revisie aanvragen. Dit dient u te doen binnen 24 uur nadat u de beslissing vernomen heeft. De afspraken rondom revisie staan in het document onderaan op deze pagina.

Revisie aanvragen