Kwaliteit

Elke leerling heeft recht op goed onderwijs, jij dus ook. Je kunt erop vertrouwen dat wij ons hier elke dag voor inzetten.
Onder kwaliteit verstaan we de mate waarin we erin slagen onze ambities waarmaken, naar tevredenheid van onszelf, leerlingen, de ouders en de Inspectie.
Ben jij benieuwd naar onze ambities? Open dan het schoolplan.
Wil jij zien hoe wij scoren op het gebied van resultaten en tevredenheid, bekijk dan onze schoolgegevens op scholen op de kaart.

Kwaliteitsbeleid Stichting Lucas Onderwijs

De strategische doelen van de Stichting Lucas Onderwijs staan in het Koersplan.