Identiteit

Het Stanislascollege is in 1948 opgericht door de jezuïeten. Op onze katholieke school gebruiken wij de Ignatiaanse Pedagogiek in onze benadering naar leerlingen en medewerkers. Wat dat precies inhoudt leggen we je graag uit.

We leven in een snel veranderende wereld. Daar willen wij je op voorbereiden. Daarom focussen wij niet alleen op het opdoen van kennis en een diploma halen. Wij helpen je om in elk opzicht te groeien, zodat jij straks als compleet mens, zelfbewust, met oog voor anderen en je omgeving goede keuzes kunt maken en zo een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de wereld van morgen.

De volgende waarden uit de Ignatiaanse pedagogiek spelen daarbij de hoofdrol.

Bewustzijn

Niet alleen wat je leert tijdens de lessen, maar je totale ontwikkeling als mens staat centraal. Het aanbieden van nieuwe ervaringen en reflectie zorgen voor groeiende zelfkennis. Ons brede aanbod aan vakken en activiteiten zorgt ervoor dat je nieuwe talenten ontdekt.

Competentie


We dagen je uit om het beste uit jezelf te halen. Niet alleen voor jezelf maar ook voor de maatschappij en de mensen om je heen.

Compassie

Om te kunnen ontwikkelen tot ‘heel de mens’ is het belangrijk om de taal van het hart te kunnen spreken  en om oog voor anderen te hebben.

Betrokkenheid

Jouw rol en bijdrage zijn belangrijk voor de wereld. Je kunt een positieve veranderaar zijn in je eigen leven en dat van anderen.

Om deze waarden  over te kunnen brengen zorgen we voor:

  • een veilige leeromgeving waar elke leerling en medewerker voldoende zorg en persoonlijke aandacht krijgt. De relatie tussen jou en je docenten is gebaseerd op vertrouwen en samenwerking. Er wordt met humor en compassie van fouten geleerd.

  • persoonlijke betrokkenheid bij jouw leerproces

  • voldoende reflectiemomenten  waarbij je ontdekt wat de betekenis is van wat je leert. Dit heeft invloed op je studiehouding en -gedrag.

Stanislas Kostka (1550 – 1568)

In 1567 bereikte de zeventienjarige Stanislas Kostka na een lange reis Rome, waarin hij zijn roeping en ook zichzelf ontdekte. 'Voor het hogere ben ik geboren.' Al sinds onze oprichting in 1948 is Stanislas Kostka onze inspiratiebron.

Meer informatie over de jezuïeten en de Ignatiaanse pedagogiek.