Studiekosten en verzekeringen

Schoolkosten

Er bestaan vier categorieën van schoolkosten.

 1. Kosten voor school
  De school financiert het lesmateriaal. De leermiddelen worden kosteloos aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen hier netjes mee om te gaan. De school hanteert geen borgregeling.
 2. Kosten voor u als ouder
  Lesmateriaal dat langer dan een jaar mee gaat, zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, schriften of mappen, pennen en potloden en sportkleding worden bekostigd door de u als ouder. Leerlingen krijgen van tevoren een lijst met benodigdheden voor het komende jaar.
 3. Device
  Het Stanislascollege Westplantsoen kiest ervoor om de bekostiging van de Chromebook zelf te verzorgen. U als ouder hoeft hier dus niet aan mee te betalen. Schade aan of vervanging van het Chromebook wordt niet door de school vergoed. U kunt hiervoor een Chromebookverzekering afsluiten.
 4. Vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten
  De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (lumpsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij willen elke leerling een brede vorming geven en hem of haar de kans bieden om het onderwijs nog meer af te stemmen op de eigen talenten en interesses. Dit maakt de schooltijd niet alleen leuker, maar ook waardevoller.
  Elk schooljaar kunnen leerlingen daarom deelnemen aan projecten, kiezen uit bijzondere of extra vakken en zijn er verschillende excursies. Om dit bijzondere aanbod te kunnen blijven aanbieden, zijn wij afhankelijk van de vrijwillige bijdragen die wij jaarlijks vragen aan u als ouder.
  De hoogte en doeleinden van deze ouderbijdrage bespreken we elk jaar met de medezeggenschapsraad. Daarbij gaan we uit van het volgende:
  • De ouderbijdrage wordt besteed aan activiteiten en andere zaken die ten goede komen aan de vorming en ontwikkeling van leerlingen.
  • Leerlingen, waarvan de ouders de bijdrage niet betaald hebben, worden niet uitgesloten van deelname.
  • Als de school te weinig ouderbijdragen heeft ontvangen, kan de school ervoor kiezen om een activiteit te annuleren. Als u de kosten voor een activiteit wel betaald heeft, krijgt u deze in dat geval teruggestort.
  Aan het begin van het schooljaar ontvangt u informatie over de hoogte en samenstelling van de ouderbijdrage. U kunt ervoor kiezen de ouderbijdrage in één keer te voldoen of te verdelen in drie evenredige termijnen.
  Naast de ouderbijdrage kunt u worden aangesproken op kosten van vrijwillige activiteiten voor leerlingen die buiten de reguliere schooltijden plaatsvinden. Alle activiteiten worden tijdig aangekondigd met opgave van kosten.

Verzekeringen

Het Stanislascollege Westplantsoen heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Voor alle leerlingen die op een schoolreis naar het buitenland gaan, heeft de school een reisverzekering afgesloten.

Verus heeft een eigendommenverzekering voor leerlingen die u zelf kunt afsluiten.
Klik hier voor meer informatie www.leerlingenverzekering.nl  
Wij adviseren om dit te doen. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt. Ook is het mogelijk om een Chromebookverzekering af te sluiten.
>> Klik hier voor meer informatie de Chromebookverzekering

Tegemoetkoming studiekosten

Via de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend voor kinderen tot 18 jaar. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u deze toeslag naast de kinderbijslag.
Gezinnen met een lager inkomen kunnen vaak een tegemoetkoming in de schoolkosten ontvangen via de gemeente waarin zij wonen. Informatie staat op de website van de gemeente.