Afspraken & procedures

De school is een plaats waar een groot aantal mensen samenkomt. Het spreekt vanzelf dat enkele regels van belang zijn voor een goede gang van zaken. 
Alle algemeen geldende regels zijn vastgelegd in de Schoolgids en het Algemeen Schoolreglement/Leerlingenstatuut

Overige thema's