Burgerschapsvorming

In de visie van onze school staat duidelijk dat het bij ons om meer gaat dan het opdoen van kennis. We vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt op allerlei terreinen en dat je oog hebt voor anderen.

Hier werken we aan tijdens de lessen levensbeschouwing. Maar er zijn ook volop sociale activiteiten en vieringen waaronder bezinningsdagen, goede doelen-acties en projecten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.