Bovenbouw

Aan het einde van de onderbouw kies je een profiel. Jouw keuze sluit aan op de richting waar jij straks verder in wilt. Je mentor en de decanen bereiden jou voor op het maken van een passende keuze. Dat gebeurt onder andere met opdrachten, voorlichtingsmomenten en gesprekken. Stapje voor stapje ontdek jij wat voor jou het beste profiel is.

Een profiel bestaat uit een de volgende delen:

 • gemeenschappelijk deel: dit zijn algemene vakken die iedereen volgt, ongeacht de profielkeuze.
 • vier profielvakken.
 • vrije deel: uit dit deel kies je één of meerdere keuzevakken

Havo

De volgende vakken mag je niet samen kiezen:

 • Wiskunde A en Wiskunde B
 • Geschiedenis en Scheikunde
 • Aardrijkskunde en Informatica

Deze uitsluitingen gelden niet voor een tweede vak in het vrije deel. 

 

Vwo: gymnasium en atheneum

In het vrije deel kies je twee vakken. Vanaf klas 5 is slechts één vak in het vrije deel verplicht.
** Geldt alleen voor het Atheneum
* Geldt alleen voor het Gymnasium

NB:

 • Als je op het vwo wiskunde B wilt kiezen , moet je in vwo 3 op je eindrapport minimaal een 6,5 staan voor wiskunde.
 • Chinees kun je alleen kiezen als je dit vak in de onderbouw al hebt gevolgd of als je de taal spreekt en schrijft.
 • Cambridge Track kun je alleen kiezen als je dit in de onderbouw gevolgd hebt.
 • Als je kiest voor het profiel NT, kun je alleen de talen Frans of Duits kiezen.  

De volgende vakken mag niet samen kiezen:

 • Tekenen en Muziek
 • Informatica en Muziek
 • Informatica en Filosofie
 • Wiskunde D en Filosofie
 • Wiskunde D en Tekenen
 • Wiskunde D en Muziek
 • Informatica en aardrijkskunde

Deze uitsluitingen gelden niet voor een derde vak in het vrije deel.