Bèta en techniek

Het Stanislascollege Westplantsoen schenkt bijzondere aandacht aan het aantrekkelijker maken van het bèta-onderwijs.

Dat doen we op de volgende manieren:

  • In de brugklas krijg je het vak techniek waarmee je alvast kennis maakt met de diversiteit van de bètavakken.
  • In leerjaar 2 en 3 van het atheneum kun je het vak ‘onderzoek & ontwerpen’ kiezen. Bij dit vak ga je praktisch en modulegericht aan het werk.
  • In havo 2 en 3 kun je kiezen voor de extra module Technisch Ontwerpen.
  • We hebben een Stanislas Tech Team . Dit team doet mee aan de landelijke wedstrijden 'First Lego League' voor de onderbouw en de internationale ‘Tech Challenge' voor de bovenbouw. In deze wedstrijden wordt je technisch knowhow en het creatief denken op de proef gesteld. Samen met je teamleden bedenk, bouw en programmeer je robots die in staat zijn de vooraf gedefinieerde taken uit te voeren. Bekijk hier de website van Stanislas Tech Team.
  • We doen mee aan de CANSAT-wedstrijd, waarbij je van een blikje fris een satelliet maakt.
  • Met leerjaar 6 van het vwo bezoeken een bekend wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Europa. De afgelopen jaren bezochten het CERN in Geneve en DESY in Hamburg.
  • Als je uitblinkt in een bètavak, word je gestimuleerd om deel te nemen aan wiskunde-, science-, scheikunde-, biologie- en natuurkunde-olympiades. In interscolaire wedstrijden buig je je over pittige opgaven om te kijken hoe ver je kennis reikt.
  • We organiseren vakoverstijgende projecten voor de vakken techniek, natuurkunde, scheikunde en biologie
  • En nog meer….