Aanmelden

De aanmeldingsperiode start op 18 maart 2024 tot en duurt tot en met 31 maart 2024. Vanaf 18 maart 2024 staat er onderaan op deze pagina een link waarmee ouders/verzorgers hun kind digitaal kunnen aanmelden op één van de Delftse scholen. Via deze link wordt u doorgeleid naar ons aanmeldformulier.

Hulp nodig?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 015 750 60 50.


Plaatsing & voorrang

Op woensdag 15 mei ontvangt de ouder/verzorger per e-mail bericht van de plaatsing.
In Delft vinden wij het belangrijk dat op elke Delftse school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Om die reden is het van belang dat we er met elkaar voor zorgen dat alle leerlingen goed verdeeld worden over de scholen. Zo wordt het nergens te druk. Voor schooljaar 2024-2025 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 320 leerlingen in de brugklas.

Als het aantal aanmeldingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen zullen de voorrangsregels worden gehanteerd en zal eventueel geloot worden. De voorrangsregels en lotingsprocedure staan hieronder beschreven. Bij de aanmelding is het mogelijk om een volgorde van voorkeur op te geven. Als een leerling voor onze school is uitgeloot, dan kunnen wij de leerling soms wel een plek aanbieden op een andere school binnen de regio Delflanden.

Een leerling kan worden aangemeld met een havo-advies, havo/vwo- advies of vwo-advies.

De volgende leerlingen krijgen voorrang, mits zij uiterlijk 31 maart 2024 zijn aangemeld:

  • Leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het Stanislascollege Westplantsoen
  • Kinderen van personeelsleden werkzaam op het Stanislascollege Westplantsoen
  • De woonplaats van de leerling bepaalt vervolgens de voorrang, waarbij geldt dat:
    • leerlingen uit RING 1 altijd worden geplaatst;
    • vervolgens leerlingen uit RING 2 worden geplaatst;
    • hierna leerlingen uit RING 3 worden geplaatst.

De loting die bij dit proces hoort, wordt verricht door een notaris. Leerlingen uit het RING 2 (blauw) en RING 3 (roze) worden op basis van de loting genummerd en vervolgens geplaatst totdat de maximale capaciteit is bereikt. 

Aanmelden voor leerjaar 2 of hoger

Instroomformulier Stanislascollege Westplantsoen